zzz

注册时间:2017-08-28

发帖数:1

各种电子邮票

中国自1    黑电子官值九枚套      3300元/套

               单枚 0.1元-1元           150元/枚

                其他面值                   200元/枚

               蓝电子官值九枚套      9999元/套


香港标签   各种单枚                   20元/枚


澳门标签      蛇马羊猴各种单枚      6元/枚

                   鸡、狗各种单枚         2元/枚


有量电话沟通


卖家包品包寄。


2018-04-25 15:43 回复